Лаборатория цены

Уважаемые клиенты! В выходные дни принимаются не все виды анализов в связи с технологией процесса. Актуальную стоимость услуг и возможность сдачи анализа в выходной день просьба уточнять по телефону.

Найменування послуги Ціна, грн. Ціна Cito!, грн.
  Лабораторнаа діагностика, 1 Клінічні аналізи
      «Готуємося до дитсадку та школи» 200,00
      pH піхви 35,00
      pH сечі 15,00
      Амілаза сечі 50,00 75,00
      Аналіз виділень з простати 40,00
      Аналіз крові (гемоглоб,лейкоц,СОЕ) 40,00 60,00
      Аналіз сечі по Зимницькому 80,00 120,00
      Аналіз сечі по Нечипоренко 60,00 90,00
      Антирезус-антитіла ( в т.ч. забор) 100,00
      Ацетон сечі 15,00 25,00
      Гемоглобін 20,00 35,00
      Группа + Rh фактор 120,00
      Тривалість, згортання 20,00
      Жовчні пігменти сечі 45,00
      Обстеження шкіри на демодекс 60,00 90,00
      Обстеження шкіри на коростяний кліщ 60,00 90,00
      Обстеження зішкрібу шкіри на патогенні гриби 60,00 90,00
      Кал на приховану кровь 15,00 25,00
      Кал на я\глист 65,00 95,00
      Клінічний аналіз сечі 60,00 90,00
      Копрограмма 90,00 135,00
      Лейкоцити 15,00 25,00
      Мікроскопія мазка виділень 90,00 135,00
      Мікроскопія мазка-відбитку з носа 60,00 90,00
      Загальний аналіз крові (аналізатор) 125,00 180,00
      Виявлення лейкоцитів в спермі 20,00 35,00
      Пакет «Операційний» : ЗАК, трив., згорт. ЗАС 800,00 1200,00
      Посткоитальний тест 50,00
      Проба Реберга 90,00 135,00
      Проба Сулковича(сеча) 30,00 45,00
      Ретікулоцити 50,00 75,00
      РМП 80,00 120,00
      РПГА 100,00 145,00
      Зішкріб на ентеробіоз 45,00 65,00
      Сперматограмма 200,00
      Сперматограмма + MAR тест 280,00
      Трьохстаканна проба 60,00 90,00
      Цитологія виділень з грудей 100,00 145,00
      Цитоморфологичне обстеження 100,00 145,00
  Лабораторна діагностика, 10 Аутоімунні та системні захворювання
      LE клітини 55,00 80,00
      Циркулюючі імун.компл.(ЦІК) дрібні 7%, середні 3.5% 55,00 80,00
  Лабораторна діагностика, 11 Діагностика гельмінтів
      Антитіла до гельмінтів: опісторхоз 170,00 250,00
      Антитіла до гельмінтів: трихинелла 160,00 240,00
      Антитіла до гельмінтів:аскарида 250,00 380,00
      Антитіла до гельмінтів:лямблії 170,00 250,00
      Антитіла до гельмінтів:токсокара 170,00 250,00
      Комплекс «Паразит»-4 600,00 890,00
      Комплекс «Паразит»-5 паразитів 730,00 1100,00
  Лабораторна діагностика, 12 Імунологія
      IgE 150,00 220,00
      Антитіла до цітрулінових білків 250,00 390,00
      Імуноглобулін А(в слині) 120,00 175,00
      Імунограмма скорочена 500,00 750,00
      Імуноглобуліни (IgA,IgM,IgG) 300,00 455,00
      ЛКБ 35,00 50,00
      НК клітки(натуральні кіллери) 80,00 120,00
      НСТ-тест 35,00 50,00
      Розгорнута імунограмма 900,00
      Фагоцитарна активність нейтрофілів 35,00 50,00
  Лабораторна діагностика, 14 Лабораторні комплекси
      Компл. Молодіжний оптимальний+ а/б+а/ф 920,00
      Комплекс «Молодіжний» оптимальний +а/ф 900,00
      Комплекс «Хочу стати мамою»(TORCH-8 IgG) 800,00 1200,00
      Комплекс ІФА ВЕБ(антитіла ВЕБ класів Ig,M,G к ант.) 350,00 530,00
      Комплекс обстеження для гістероскопії 650,00 960,00
      Комплекс»Хочу стати мамою»(TORCH-7 ) 700,00 1030,00
      Печінковий комплекс(печінкові+ферменти+СА 19.9) 370,00 560,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія
      Na сиворотки крові 55,00 80,00
      Аналіз крові на цукор 50,00 75,00
      Аналіз сечі на цукор 50,00 75,00
      Білірубін 45,00 65,00
      Глюкоза з навантаженням+75,0 глюкози 90,00 135,00
      Мікроальбумін в сечі 50,00 75,00
      Сечова кислота 45,00 65,00
      Загальний білок 45,00 65,00
      Тимолова проба 45,00 65,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія,  Ревмопроби
      Альбумін сиворотки крові 45,00 65,00
      Антистрептолізин-О 45,00 65,00
      Розрахунок співвідношення альбумина до креатініну (сеча) 80,00 120,00
      Ревмопроби 170,00 250,00
      Ревмотоїдний фактор 45,00 65,00
      С-реактивний білок (кількісний) 60,00 85,00
      Серомукоїди 45,00 65,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія, Дослідження  ліпідного обміну
      Беталіпопротеїди 45,00 65,00
      Ліпідограмма 160,00 240,00
      Тригліцериди 45,00 65,00
      Холестерин 60,00 90,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія, Дослідження вуглеводного обмуна
      Глікірований гемоглобін 140,00 210,00
      Інсулін 140,00 210,00
      Комплекс діабетичний 370,00 530,00
      Оцінка інсулінорезистентності 180,00 260,00
      С-пептид 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія, Печінкові, ниркові
      Алт 45,00 65,00
      Аст 45,00 65,00
      Біохіманалізатор Human 630,00 920,00
      Креатинін 45,00 65,00
      Сечовина 45,00 65,00
      Печін.проби(Алт,Аст,Білок,Білір,Тимол.проба,Альб) 200,00 300,00
      Ниркові проби(креатинін, сечовина, загальний білок) 110,00 155,00
      Лужна Фосфатаза 45,00 65,00
Комплекс «Біохімічний» (АЛТ, Білірубін, Заг.білок, Тимол.проба, Сечовина, Креатинін, Глюкоза, Холестерин, Січова к-та, Серомукоїди) 360,00 520,00
Біохімія крові (АЛТ, Білірубін, Загальний білок, Сечовина, Креатинін, Глюкоза, Холестерин) 250,00 380,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія, Ферменти
      Альфа-амілаза 45,00 65,00
      Гамма-ГТП 45,00 65,00
  Лабораторна діагностика, 2 Біохімія, Електроліти
      К сиворотки крові 55,00 80,00
      Кальцій сиворотки крові 45,00 65,00
      Натрій сиворотки крові 55,00 80,00
      Магній сиворотки крові 45,00 65,00
      Сивор.залізо,залізосв.здатність,насич.трансферин 50,00 75,00
      Фосфор крові 45,00 65,00
      Хлор сиворотки крові 40,00 60,00
      Електроліти 220,00 345,00
  Лабораторна діагностика, 3 Гормони, Дослідження гормонів наднирників
      17-ОН прогестерон 120,00 175,00
      DHEAS(дегідроепіандростерон сульфат) 140,00 210,00
      Кортизол 170,00 260,00
  Лабораторна діагностика, 3 Гормони, Дослідження маркерів в/у патології плоду
      Альфа-фетопротеїн АФП 140,00 210,00
      В-хоріоничнийй гонадотропин (ВХГЧ) 140,00 210,00
      ПАПП 170,00 250,00
      Плацентарний лактоген 250,00 380,00
      Плацентарний фактор роста 550,00 800,00
      Прогестерон для вагітних 140,00 210,00
      Розрахунок індивід. ризику патології плоду 1 тр.двійня 100,00 130,00
      Розрахунок індивід. ризику патології плоду 1 тр. 65,00 100,00
      Вільний В-хорионічний гонадотропін (ВХГЧ) 140,00 210,00
      Вільний естріол 140,00 210,00
      Скринінг 1 триместр 270,00 410,00
      Скринінг 1 триместру з розрахунком инд.ризику 300,00 455,00
      Скринінг 2 триместр 320,00 485,00
      ХГЧ 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, 3 Гормони, Дослідження статевих гормонів
      Антимюллеров гормон 380,00 560,00
      Індекс вільних андрогенів(тестостерон,ССГ) 260,00
      Комплекс 4 гормона( 17-ОН прог,ФСГ,ЛГ,пролактин ) 400,00
      Комплекс 4 гормона( DHEAS,ФСГ,ЛГ,пролактин ) 400,00
      Комплекс 4 гормона( тестос,прогес,ССГ,DHEAS ) 400,00
      ЛГ 140,00 210,00
      Прогестерон 140,00 210,00
      Пролактин 140,00 210,00
      Секс з»язуючий глобулін 140,00 210,00
      Тестостерон 140,00 210,00
      фСГ 140,00 210,00
      Естрадіол 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, 3 Гормони, Дослідження щитоподібної залози
      Антитіла до тіреоглобулину(АТ к ТГ) 125,00 180,00
      Антитіла до тиреоїдної пероксидази(АТ к ТПО) 125,00 180,00
      Йод сечі 125,00 180,00
      Кальцитонін 250,00 380,00
      Т3 125,00 180,00
      Т3 вільний 125,00 180,00
      Т4 125,00 180,00
      Т4 вільний 125,00 180,00
      Тіреоглобулін 140,00 210,00
      ТТГ 125,00 180,00
      Щитоподібна панель 4 (ТТГ,Т4св,АТкТПО,йод) 400,00 600,00
      Щитоподібна панель 5 (ТТГ,Т4,Т3,АТкТПО,АТкТГ) 500,00 750,00
      Щитоподібна панель 6ТТГ,Т4 св,Т3,АТкТПО, АТкТГ,тире 680,00 1000,00
      Щитоподібна панель скрининг(ТТГ,Т4св,АТкТПО,АТкТГ) 400,00 600,00
      Щитоподібна панель5(ТТГ,Т3св,Т4св,АТ ТПО,йод сечі) 500,00 750,00
  Лабораторна діагностика, 4 Гемостаз
      Гемостазіограма 450,00 650,00
      Коагулограма 150,00 220,00
      Протромбіновий індекс,МНО(при прийманні антикоагул) 70,00 105,00
      Фібриноген 50,00 75,00
  Лабораторна діагностика, 7 Посіви
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (2 вуха) 440,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (2 ока) 440,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (ніс) 260,00
      Посів на флору + чутл. антифунг. (2 вуха) 440,00
      Посів на флору + чутл. антифунг. (2 ока) 440,00
      Посів на флору + чутл. антифунг. (зів,ніс) 440,00
      Посів на флору + чутл. антифунг. (ніс) 260,00
      Посів на флору+чутл.антиб+антифун.(зів,ніс) 530,00
      Посів на флору+чутл.антибіот+антифунг.(2 ока) 530,00
      Посів на флору+чутл.антибіот+антифунг.(2 вуха) 530,00
      Кандидограма(посів на кандиду+чутл. до а/фунг) 200,00
      Кал на лямблії (stool-test) 230,00
      Посів кала на Helicobacter pylori(stool-test) 230,00
      Посів на флору+чутл.антиб+антифун.(ніс) 320,00
      Посів розширений + чутл.антифунг.(сперма) 880,00
      Посів розширений+чутл. антиб.+антиф. (виділення) 900,00
      Посів розширений+чутл. антиб.+антиф. (сеча) 900,00
      Посів розширений+чутл. антиб.+антиф. (сперма) 900,00
      Чутливість до антибіотиків 90,00
      Чутливість до антисептиків 90,00
      Чутливість до антифунгальних препаратів 90,00
      Посів Mycoplasma h.+Ureaplasm+чутлив.(сеча) 380,00
      Посів Mycoplasma h.+Ureaplasm+чутлив.(сперма) 380,00
      Посів Mycoplasma h.+Ureaplasm+чутлив.(у/г зішкріб) 380,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (око) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (зів) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (вуха) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (виділення) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (сеча) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (вогнище) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (сік простати) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антибіот. (сперма) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антифунг. (виділення) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антифунг. (око) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антифунг. (зів) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антифунг. (сеча) 260,00
      Посів на флору + чутл. до антифунг. (сперма) 260,00
      Посів на флору + чутл. антифунг. (вуха) 260,00
      Посів на флору + чутл. антифунг.(вогнище) 260,00
      Посів на флору + чутл. антифунг.(сік простати) 260,00
      Посів розширений + чутл.до антибіот. (виділення) 880,00
      Посів розширений + чутл.до антибіот.(сеча) 880,00
      Посів розширений + чутл.до антибіот.(сперма) 880,00
      Посів розширений + чутл.до антифунг.(виділення) 880,00
      Посів розширений + чутл.до антифунг.(сеча) 880,00
      Посів на флору+чутл. до антиб+антифун.(зів) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(виділен) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(око) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(сеча) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(вогнище) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(простат) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(сперма) 320,00
      Посів на флору+чутл.до антибіот+антифунг.(вуха) 320,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА
      Антитіла до Helicobacter pylori 160,00 240,00
      Антитіла до сифілісу сумарні 140,00 210,00
      Цито-тест ВІЛ1/2/0 130,00 200,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Гепатіти
      HBsAg для вагітних 140,00 210,00
      Комплекс «Гепатіти»(HbsAg ,антитіла до ВГАIgM,Анти 400,00 590,00
      Цито -тест Антитіла к гепатиту С 210,00
      Цито-тест HbsAg 200,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Гепатити, Дослідження маркерів вірус.геп. А,В,С
      HbsAg 160,00 240,00
      Анти-ВГС(сумарні) 190,00 280,00
      Антитіла до ВГА IgM 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Герпес
      Антитіла до вірусу герпеса IgG+авидність 220,00 345,00
      Антитіла до вірусу герпеса 6 класа IgG 140,00 210,00
      Антитіла до вірусу герпеса 1+2 класа IgG 140,00 210,00
      Антитіла до вірусу герпеса 1+2 класа IgM 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Кір
      Антитіла до кору класа IgG 100,00 145,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Краснуха
      Антитіла до краснухи класа IgG 100,00 145,00
      Антитіла до краснухи класа IgG+авидність 180,00 260,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Мікоплазмоз
      Антитіла до мікоплазми hominis класа IgA 100,00 145,00
      Антитіла до мікоплазми hominis класса IgG 100,00 145,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Мононуклеоз
      Ант.до вір.Епштейна -Барра класа IgG(капсидн ант.) 140,00 210,00
      Ант.до вірусу Епштейн-Барра класа IgG(ядерн.антиг) 140,00 210,00
      Антитіла до вір. Епштейн-Барра IgM (капсидний) 140,00 210,00
      Комплекс «Антитіла до вірусу Эпштейн-Барра класів IgM, G до антигенів» 350,00 530,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Токсоплазми
      Антитіла до токоплазмозу класа IgM 140,00 210,00
      Антитіла до токсоплазмозу кл IgG +авидність 220,00 345,00
      Антитіла до токсоплазмозу класа IgG 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Уреаплазмоз
      Антитіла до уреаплазми класа IgA 100,00 145,00
      Антитіла до уреаплазми класа IgG 100,00 145,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Хламідіоз
      Антитіла до хламідій класа IgA 160,00 240,00
      Антитіла до хламідій класа IgG 160,00 240,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ІФА, Цитомегаловірус
      Антитіла к цитомегаловірусу класа IgG 140,00 210,00
      Антитіла до цитомегаловірусу класа IgG+авидність 220,00 345,00
      Антитіла до цитомегаловірусу класа IgM 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР
      Андрофлор 1000,00
      Генетика чоловічого безпліддя (AZF) 400,00
      Генетика тромбофілія 1 000,00
      Генетика фолати 500,00
      Квант 15 340,00
      Квант 21генотипування, кількісне визначення 1000,00
      Квант 4(6,11,16,18+квм)генотипування,кіл.визнач. 240,00
      Комплекс ПЦР «ПОПУЛЯРНИЙ»(уреа уреа, уреа парв,хла 480,00
      Комплекс ПЦР 2 інфекц(мік генит+мік.гомін) 260,00
      Комплекс ПЦР 3 інфекц(трихом, гонор,мік генит) 370,00
      Комплекс ПЦР 3 інфекції(коклюш,хлам. пнев,мік. пнев) 370,00
      Комплекс ПЦР 3 інфекції(уреапл,трихом,гонор) 370,00
      Комплекс ПЦР 3 інфекції(уреапл,трихом,хламід) 370,00
      Комплекс ПЦР 3 інфекції(хламід,гонор,трих) 370,00
      Комплекс ПЦР 4 інфекції (HSV1,HSV2,HSV6,СМВ) 480,00
      Комплекс ПЦР 4 інфекції (хлам,уреа,мік ген,мік гом) 480,00
      Комплекс ПЦР 5 інфекцій(HSV1,HSV2,HSV6,СМВ,ВЭБ) 480,00
      Суперуроскрін (сперма) 1200,00
      Суперуроскрін (у/г зішкріб) 1200,00
      Суперфемофлор 1200,00
      Уроскрін (10 інфекцій) 1200,00
      Уроскрін (8 інфекцій) 1000,00
      Фемофлор 16 кількісне визначення 1000,00
      Фемофлор скрін 700,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, Віруси
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, Гарднерели
      ПЦР Gardnerella vaginalis (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Gardnerella vaginalis (у/г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Gardnerella vaginalis (пайпель) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, Інші 1
      ПЦР коклюш (зішкріб з ротоглотки) 145,00 215,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, Мікоплазми
      ПЦР Micoplasma genitalium (сеча) 150,00 220,00
      ПЦР Micoplasma genitalium (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Micoplasma genitalium (у\г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Micoplasma genitalium (пайпель) 150,00 220,00
      ПЦР Micoplasma pneumonia (зішкріб з ротоглотки) 145,00 215,00
      ПЦР Mycoplasma hominis (сеча) 150,00 220,00
      ПЦР Mycoplasma hominis (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Mycoplasma hominis (у/г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Mycoplasma hominis (пайпель) 150,00 220,00
      ПЦР Ureaplasma urealiticum + parvum (сеча) 150,00 220,00
      ПЦР Ureaplasma urealiticum + parvum (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Ureaplasma urealiticum + parvum (у/г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Ureaplasma urealiticum + parvum (пайпель) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Вірус Епштейн-Барр
      ПЦР Вірус Эпштейн-Барр (кров) 150,00 220,00
      ПЦР Вірус Епштейн-Барр (ліквор) 150,00 220,00
      ПЦР Вірус Епштейн-Барр (сеча) 150,00 220,00
      ПЦР Вірус Епштейн-Барр (ротоглот. зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Вірус Епштейн-Барр (слюна) 150,00 220,00
      ПЦР Вірус Епштейн-Барр (у/г зішкріб) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекциійна панель, ПЦР, ПЦР Гепатіти
      ПЦР ВГВ (кров) 180,00 260,00
  Лабораторнаа діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Герпес
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 (кров) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 (ліквор) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 (ротоглот.зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 (слюна) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 (висипання) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus simplex тип 1+2 (у/г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus тип 6 (кров) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus тип 6 (ліквор) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus тип 6 (ротоглоточний зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Herpes virus тип 6 (слюна) 150,00 220,00
  Лабораторнаа діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Гонорея
      ПЦР Neisseria gonorrheae (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Neisseria gonorrheae (у/г зішкріб) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Кандіда albicans
      ПЦР Кандіда albicans (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Кандіда albicans (у/г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Кандіда albicans (пайпель) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Комплекси
      Комплекс ПЦР 2 інфекції (мік ген,мік гом) 250,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Тріхомонади
      ПЦР Trichomonas vaginalis (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Trichomonas vaginalis (у/г зішкріб) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційнапанель, ПЦР, ПЦР Хламідії
      ПЦР Chlamidia pneumonia (зішкріб з ротоглотки ) 145,00 215,00
      ПЦР Сhlamidia trachomatis (сеча) 150,00 220,00
      ПЦР Сhlamidia trachomatis (сперма) 150,00 220,00
      ПЦР Сhlamidia trachomatis(у/г зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Сhlamidia trachomatis(пайпель) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 8 Інфекційна панель, ПЦР, ПЦР Цитомегаловірус
      ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (кров) 150,00 220,00
      ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (ліквор) 150,00 220,00
      ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (сеча) 150,00 220,00
      ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (ротоглот.зішкріб) 150,00 220,00
      ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (слюна) 150,00 220,00
      ПЦР Cytomegalovirus (CMV) (у/г зішкріб) 150,00 220,00
  Лабораторна діагностика, 9 Онкомаркери
      PSA(простатоспецифічний антиген) 140,00 210,00
      PSA-вільний+PSAзаг.+індекс злоякісності 250,00 375,00
      Альфафетопротеїн 140,00 210,00
      Індекс Рома (HE4+CA125) 400,00 600,00
      Карциноембріональний антиген(КЕА-РЕА) 140,00 210,00
      Онкомаркер яєчника HE4 330,00 500,00
      ПСА вільний 140,00 210,00
      СА-125 140,00 210,00
      СА-15.3 140,00 210,00
      СА-19.9 140,00 210,00
      Тіреоглобулін(щитоподібна залоза) 140,00 210,00
      Феррітин 140,00 210,00
      Хоріонічний гонадотропін (онкомаркер) 140,00 210,00
  Лабораторна діагностика, Вітаміни
      25-ОН Вітамін D (загальний) 280,00 420,00
  Лабораторна діагностика, Діагностика аллергії
      Специфічні IgE (до алергенів) 80,00 120,00
      Специфічні IgE (до анестетиків) 80,00 120,00
Маніпуляційний кабінет
      Взяття мазка ока 30,00
      Взяття мазка 30,00
      Взяття мазка (чоловічий) подвійний 35,00
      Взяття мазка зів 30,00
      Взяття мазка зів,ніс 30,00
      Взяття мазка лаб. 30,00
      Взяття мазка ніс 30,00
      Взяття мазка(жіночий подвійний) 35,00
      Взяття мазка(жіночий) 30,00
      Взяття крові 30,00